Thông Tin Server : Free 100%

Thể Loại : PVP

Max Cấp : 90

Max Pet : 50

Khảm Nạm : 20

Rate Exp : x15

Server Time :